Disclaimer

Pronexus is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Pronexus besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Pronexus kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is Pronexus niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Pronexus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreƫerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Pronexus de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Pronexus behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen gebruik.